skip to Main Content

Fejlesztési,
co-creation workshop

Az egész napos alkotói, koncepció-generálási csoport a Brainexpress egyedülálló módszertana.

A workshop témájához illeszkedően kreatív fogyasztók és szakértők csapata ötletel együtt a megbízó képviselőivel.

Végeredményként részletesen kidolgozott koncepciók, javaslatok, fogyasztói insightok gyűjteményét adjuk át, amelyek kiindulási alapként szolgálnak stratégiaalkotáshoz, marketingaktivitások tervezéséhez.

Nyílt szellemű fókuszcsoport

Kötetlen hangulatú csoportjainkon az alapos toborzási folyamat során kiválasztott résztvevők a megbízóval egy légtérben beszélgetnek az aktuális kutatási témáról.

Tapasztalataink szerint ez a közvetlenség segíti a megbízó bevonódását, ezáltal a fogyasztók, ügyfelek mélyebb megértését.

Online mélyinterjú és naplózás

A fogyasztói szokások alapos megismerésére nyújt lehetőséget, amely során a résztvevők folyamatosan tájékoztatnak termék/szolgáltatás-használati tapasztalataikról, felmerülő igényeikről.

Az információgyűjtés több héten keresztül zajlik a fogyasztó saját életterében, az Open Diary zárt blogfelületünkön.

Reklámátvilágítás

A reklámanalízis a fókuszcsoportos mérést kognitív nyelvészeti elemzéssel emeli új szintre, és így vizsgálja a reklámok fogyasztókra kifejtett kommunikációs hatását.

Kétfázisos reklámkutatásunkban az előzetes elemzés többletinformációt, a fejlesztési javaslatok pedig hozzáadott értéket nyújtanak a klasszikus mérésekhez képest.

Back To Top